Waterbehandeling

Van grondwater naar zuiver water, een interessant traject vinden wij. Meestal gaat er een behandeling aan vooraf. Maas Grondboringen produceert en installeert al jarenlang dezelfde waterbehandelingsystemen, een duurzaam systeem van hoogwaardige kwaliteit en vrijwel geen stilstand! Wij leveren voornamelijk waterbehandelingsystemen aan agrarische-, industriële- en recreatieve bedrijven in de provincies Overijssel en Gelderland. Uw waterbehandelingsysteem wordt door ons gebouwd, geplaatst en onderhouden.

Ontijzeren

Maas Grondboringen produceert en installeert al jarenlang dezelfde waterbehandelingsystemen, een duurzaam systeem van hoogwaardige kwaliteit en vrijwel geen stilstand

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de zuiverheid van water en leidingwater wordt steeds duurder. Hierdoor is een ontijzeringsinstallatie van Maas Grondboringen, economisch gezien een interessante optie.

Het is een bovengronds systeem, dat werkt met een roestvaststalen filtertank, welke met filtermateriaal is gevuld. Het proces verloopt als volgt, oppompen, vernevelen en vermenging met zuurstof. Hierdoor vindt een reactie plaats waarbij het - in het water opgeloste - ijzer zich omvormt tot ijzeroxide en vervolgens op het filterbed neerslaat. Het mangaangehalte wordt hierdoor ook sterk gereduceerd. Tijdens het proces of gedurende de regeneratie komen er geen chemicaliën aan te pas, wat het systeem zeer milieuvriendelijk maakt. Dit in tegenstelling tot andere systemen.

Voordelen:

  • energiezuinig;
  • bedrijfszeker;
  • goed gezuiverd water;
  • milieuvriendelijk.

Hoe werkt het systeem?

Het grindfilter bepaalt de capaciteit opbrengst per uur. Globaal kan worden uitgegaan van 5 tot 6 m3 per uur per grindfilter. Indien een grotere capaciteit gewenst is, behoort een tweede en derde grindfilter tot de mogelijkheden. Het ongezuiverde bronwater wordt gelijkmatig verdeeld (soort sproeier) over de filtervaten. Door de lage stroomsnelheid is er veel contact-tijd tussen het water en het zuurstof. IJzer en mangaan krijgen langer de gelegenheid om te regenereren en als oxide neer te slaan in het filterbed.

De filtervaten worden periodiek gespoeld met gezuiverd water, waardoor een zeer goede terugspoeling wordt verkregen.

Ontharden

Kalk is in opgeloste vorm aanwezig in zowel leiding- als grondwater. Wanneer water 'hard' wordt genoemd, betekent dit dat er meer mineralen in zitten dan in gewoon water. Het gaat dan met name om de mineralen calcium en magnesium. De mate van hardheid van het water neemt toe, wanneer er meer calcium en magnesium in opgelost zijn.

Bij water ontharden wordt een techniek gebruikt die de ionen die het water hard maken, in de meeste gevallen calcium en magnesium ionen, verwijdert. Maas Grondboringen levert en installeert wateronthardingsapparatuur met diverse capaciteiten. De ionenwisselaar is een met kunststof afgevulde tank. Als het water de kunsthars passeert worden de calcium- en magnesiumionen uitgewisseld tegen natriumionen tot aan het punt van verzadiging van de wisselaar. Vervolgens gaat de ontharder volautomatisch regenereren. Hierbij wordt

het kunsthars gespoeld met natriumchloride, waardoor de natriumionen de plaats innemen van de hardheidsionen, die vervolgens via het riool worden afgevoerd.

Voordelen:

  • voorkomt zichtbare, hinderlijke aanslag;
  • verlengt de levensduur van apparaten.

Over ons